MINIRENSEANLEGG

MINIRENSEANLEGG

Har du fått pålegg om å rense avløpsvann av din kommune for hus eller hytte? Vi monterer renseanlegg i henhold til utslippskravene i din kommune og  utfører alt arbeid knyttet til monteringen.

Ta kontakt med oss i dag for gratis befaring.

REGLER FOR AVLØPSVANN

Reglene for rensing av avløpsvann varierer fra kommune til kommune. Det er derfor lurt å forhøre seg med kommunen der boligen står, for å sikre at man setter opp et minirenseanlegg på forskriftsmessig vis.

MONTERING AV MINIRENSEANLEGG

Våre anleggsgartnere kan hjelpe deg med gravearbeider knyttet til montering av minirenseanlegg, samt selve monteringen. Vi sørger for at renseanlegget fungerer som det skal og at vannet som går ut av huset eller hytta er renset på korrekt måte.

VÅR TJENESTER

Vi hjelper deg med alt av gravearbeider, steinlegging, drenering og planting for å gjøre dine uteområder fine.